Behandling

Behandlings
forløb

Individuelt forløb

Alle vore unge har udfordringer af forskellig art og derfor lægger vi, sammen med dig et individuelt behandlingsforløb, der kan tage højde for dine udfordringer og sikre din personlige udvikling bedst muligt. For at løse denne opgave på bedste vis, har vi terapeuter, specialpædagoger, speciallærer, sygeplejerske, familiebehandler og socialrådgiver, blandt vores ansatte.

Behandlingen

På Lykkesholm tilbyder vi et længerevarende DAT behandlingsforløb (Dialektisk Adfærdsterapi) og efter 12 uger, vil der normalt allerede være opnået mærkbare resultater. Terapitimerne tilbydes 1 – 2 gange om ugen og er ligeledes en integreret del at hverdagen på afdelingen. Arbejde i selvhjælpsgrupper indgår ligeledes i forløbet. Rideterapi og fysisk aktivitet, tilbydes efter ønske.
Vi lægger stor vægt på, at du kommer i gang med, en for dig, relevant beskæftigelse, så snart du er klar til dette. Dette er også en vigtig del af det individuelle behandlingsforløb.

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for unge i alderen 16-30 år. STU.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.