Målgruppen

Vores målgruppe

Unge med angst, selvskade, spiseforstyrrelser, suicidal adfærd og/eller unge der har været udsat for traumatiserede oplevelser. samt diagnoserne: paranoid skizofrene, skizoide, ADHD, asberger mf.

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for unge i alderen 16-30 år. STU.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.