Personale

Personale

Vores personale har forskellige uddannelsesbaggrunde. Vi har blandt andet socialpædagoger, lærere, sygeplejerske, social-og sundhedsassistent, terapeut og socialrådgivere ansat.

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for unge i alderen 16-30 år. STU.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.