Sagsbehandler

Ny elev

53877181: Forstander Merete Thaaning.
50557181: Pædagogisk leder Pia Legaard Rasmussen.

Beliggenhed

Lykkesholm og øvrige ejendomme er beliggende i smukke omgivelser på Vestmøn 10 minutter fra Farøbroerne.

Pris

Vi har 5 godkendte takster som fremgår af tilbudsportalen.

Kirstine Lund, Det Hvide Hus, Katholt og Sophies Hus bruges til enkeltmandsprojekter og /eller fungerer som prøve- og udsludningbolig for bl.a. STU-afgangelever.

Der optages ikke udviklingshæmmede unge samt unge med udadrettet og voldelig adfærd.

Elever/beboere optages løbende og vi har som oftest en akutplads stående.

STU / botilbud

1. Alm. botilbud

 § 66 og § 107

På Hvide Længe med tilhørende prøve boliger og lejligheder.  

Sårbare unge med diverse diagnoser og udfordringer.

2. Behandlingstilbud

 § 66 og § 107

For traumatiserede unge på Lykkesholm.

Unge med generaliseret angst, selvskadende adfærd, spiseforstyrrelser, seksuelt misbrugte, selvmordstruede ,samt diagnoserne som paranoid- skizofreni, personlighedsforstyrrelser og lignende.

3. Botilbud

§ 107 og § 108

For særlig sårbare unge på Bakkegården.

Unge med autisme eller med behov for megen pleje

4. Enkeltmandsprojekter

 § 66 og § 107

Midlertidige skærmede DAT tilbud på Kirstinelund, Det Hvide Hus + lejligheder.

Unge som er livstruet og hvis tilværelse ofte er brudt helt sammen. Som ofte kommer fra en skærmet afdeling på Psyk.

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for unge i alderen 16-30 år. STU.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.