Stillinger

Vi søger

Krummebækgaard er inde i en rivende udvikling og har ventelister.

Vi søger derfor

2 Pædagoger

Du har en pædagogisk grunduddannelse og indgår i arbejdet med de unge i teamet. Du vil få mulighed for at tage en DAT- uddannelse som skolen betaler.

Kontakt skolens viceforstander på tlf. 5387 7181 for yderligere oplysninger.

Helhedsorienteret erhvervsrettede uddannelser for unge i alderen 16-30 år. STU.

Læs mere

Bo & arbejdsfællesskab
For særlig sårbare unge.

Læs mere

Unge med alvorlige traumer, pseusedal adfærd eller lign. som i en periode har brug for et skærmet tilbud.